Lista konferencji  
 
Opcje sponsoringu  
 
 
         
         
 

 

 

Roadshow Polska we współpracy z PKPP Lewiatan, AIP, CIP, API oraz ICEP mają przyjemność zaprosić na 'NEW EUROPE INVESTMENT ROADMAP - POLAND TO PORTUGAL - forum, które odbędzie się 25 maja 2007 roku w Cascais, Hotel Miragem, Portugalia.

Po sukcesie, jakim było ostatnie wydarzenie Roadshow w Portugalii w 2005 roku, otrzymaliśmy wiele wniosków od uczestniczących w nim firm (które odnotowały szereg korzyści będących skutkiem wydarzenia) z prośbą o ponowne zorganizowanie konferencji.

Jesteśmy przekonani, że rok 2007, zwłaszcza w związku z nadchodzącym przewodnictwem Portugalii w Unii Europejskiej, jest doskonałym momentem na zorganizowanie kolejnego forum o większym zasięgu obejmującego zarówno stosunki polsko portugalskie jak i zagadnienia związane z UE.

Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do spotkania organizacji rządowych, środowisk biznesu i mediów z Portugalii, Polski jak i innych krajów UE w celu stworzenia optymalnej agendy ekonomicznej w nadchodzącym okresie prezydencji portugalskiej w UE. Forum  będzie doskonałą platformą do wymiany poglądów i idei, przedstawienia planów rozwoju biznesu oraz zacieśnienia stosunków biznesowych, gospodarczych i kulturowych.

Kluczowe zagadnienia obejmą:

  • spektrum możliwości jakie prezydencja portugalska ma do zaoferowania biznesowi europejskiemu
  • wskazanie głównych barier dla rozwoju biznesu w UE, które powinny być adresowane do prezydencji portugalskiej
  • budowa pomostu pomiędzy Polską a Portugalią przy włączeniu krajów unijnych leżący pomiędzy tymi państwami
  • potrzeba rozwoju działalności firm krajów UE do państw Europy Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem Polski jako serca regionu, otwartego na Europę
  • potencjał regionu Europy Środkowo-Wschodniej w UE
  • możliwości dla Polski w Portugalii
  • sukces portugalskich firm w Polsce
  • oferta Polski dla inwestorów
  • spotkanie przy okrągłym stole na temat finansowania działalności, doradztwa biznesowego, zasobów ludzkich i prawnych aspektów inwestycji
  • warsztaty na temat budownictwa i infrastruktury, rozwoju rynku nieruchomości, dystrybucji detalicznej, handlu i usług, hotelarstwa i turystyki.
 
 
 
 
 
 
 
   
   
nic
 
ORGANIZATOR:
 
nic
 
 
nic