Lista konferencji  
 
Opcje sponsoringu  
 
 
         
         
   

 

 


Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję ROADSHOW zatytułowaną "Nowa era możliwości w zjednoczonej Europie ", która odbędzie się 14 maja 2004 roku we Frankfurcie.

"To był odważny i bardzo dobry pomysł, by zacząć promować Polskę za granicą" - taka opinia dominowała wśród uczestników pierwszej konferencji "Nowa era możliwości w Polsce", która odbyła się 6 i 7 listopada 2003 roku w Brukseli. Nasi goście nie mieli wątpliwości co do tego, że inicjatywę tę należy kontynuować. Tak też się stanie.

Celem konferencji 'Roadshow' jest wypromowanie Polski w krajach Unii Europejskiej, zainteresowanie inwestorów zagranicznych i stworzenie nowej platformy dla kontaktów gospodarczych między Polską a Europą. Kolejną konferencję 'Roadshow' zaplanowaliśmy w Niemczech - kraju, który jest jednym z najważniejszych partnerów biznesowych Polski.

Polska utrzymuje szereg znakomitych kontaktów i dojrzałych relacji z Niemcami. Przystąpienie do Unii Europejskiej stworzy wiele nowych możliwości i wyzwań, które pozwolą nie tylko na pogłębienie dalszych relacji gospodarczych i biznesowych, ale także na wzmocnienie więzi kulturowych między dwoma krajami.

Niemcy wraz z Polską to obszar liczący łącznie 120 milionów konsumentów - czyli blisko 30 procent całego rynku zjednoczonej Europy. Nie ulega wątpliwości, że obszar ten ma wciąż ogromny potencjał rozwoju, a przestrzeń ekspansji wzajemnych relacji, zarówno w całym regionie, jak i poszczególnych euroregionach, jest bardzo szeroka.

Poszczególne sesje konferencji poświęcone będą stabilności makroekonomicznej i perspektywom wzrostu gospodarczego w Polsce oraz możliwościom, jakie otworzą się w poszczególnych branżach z chwilą wejścia kraju do UE. Główny akcent zostanie położony na sektory o największym potencjale rozwoju w najbliższej przyszłości. Mamy również nadzieję, że konferencja przysłuży się budowaniu pozytywnego wizerunku Polski oraz wykorzenieniu stereotypów wciąż obecnych we wzajemnym postrzeganiu się Niemców i Polaków.

Spotkanie we Frankfurcie powinno okazać się cenne zarówno dla kluczowych podmiotów świata biznesu obu stron, jak i dla przedsiębiorstw małych oraz średnich. Uczestniczyć w nim będą między innymi przedstawiciele zagranicznych, polskich i międzynarodowych firm handlowych, doradczych, prawniczych, energetycznych, informatycznych i telekomunikacyjnych, firm zajmujących się rynkiem nieruchomości oraz działalnością deweloperską, a także reprezentanci instytucji finansowych i rządowych.

Liczymy na to, że uda nam się stworzyć prawdziwie międzynarodową atmosferę sprzyjającą wzajemnemu poznaniu się oraz nawiązywaniu kontaktów biznesowych na nowym atrakcyjnym rynku jednoczącej się Europy.

 
 
 
 
 
 
   
ORGANIZATOR:
 
 
PATRON HONOROWY:
 
 
PATRONI:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFICIALNY PRZEWOŹNIK: